Vissza

HTML 7-BIT ASCII Referense (ASCII kódok)

Az ASCII egy mozaikszó az American Standard Code for Information Interchange kezdőbetűiből (jelentése: szabványos amerikai kód információcserére). A kód jelkészlete az angol abc betűit, számokat, írásjeleket és vezérlő kódokat tartalmazza. ASCII-kódolást alkalmaznak a text-editorok (pl. a Jegyzettömb alkalmazás) is.

Keresés a Szimbólumok, HTML Számkódok, HTML Betűkódok, Leírások (angol), Leírások (magyar) között...

Szimbólum

HTML Számkód

HTML Betűkód

Leírás (angol)

Leírás (magyar)

 

	

 

horizontal Tab

tabulátor

 
 

line feed

 

 

 

 

space

üres betűhely

!

!

 

exclamation point

felkiáltójel

"

"

"

double quotes

dupla idézőjel

#

#

 

number sign

kettőskereszt

$

$

 

dollar sign

dollár

%

%

 

percent sign

százalék

&

&

&

ampersand (and sign)

és

'

'

'

Apostrophe (Single quote)

egyes idézőjel

(

(

 

opening parenthesis, left

kerek zárójel nyit

)

)

 

closing parenthesis, right

kerek zárójel zár

*

*

 

asterisk (star)

csillag

+

+

 

plus sign

plusz

,

,

 

comma

vessző

-

-

 

minus sign - hyphen

mínusz

.

.

 

period

tizedes pont

/

/

 

slash

törtjel

0

0

 

zero

nulla

1

1

 

one

egy

2

2

 

two

kettő

3

3

 

three

három

4

4

 

four

négy

5

5

 

five

öt

6

6

 

six

hat

7

7

 

seven

hét

8

8

 

eight

nyolc

9

9

 

nine

kilenc

:

:

 

colon

kettőspont

;

&#59;

 

semicolon

pontosvessző

< 

&#60;

&lt;

less than sign

kisebb, mint

=

&#61;

 

equal sign

egyenlő

> 

&#62;

&gt;

greater than sign

nagyobb, mint

?

&#63;

 

question mark

kérdőjel

@

&#64;

 

At-sign

kukac

[

&#91;

 

opening bracket

szögletes zárójel nyit

\

&#92;

 

backslash

fordított perjel

]

&#93;

 

closing bracket

szögletes zárójel zár

^

&#94;

 

caret - circumflex

 

_

&#95;

 

underscore

aláhúzásjel

`

&#96;

 

grave accent

 

a

&#97;

 

Lowercase a

b

&#98;

 

Lowercase b

c

&#99;

 

Lowercase c

d

&#100;

 

Lowercase d

e

&#101;

 

Lowercase e

f

&#102;

 

Lowercase f

g

&#103;

 

Lowercase g

h

&#104;

 

Lowercase h

i

&#105;

 

Lowercase i

j

&#106;

 

Lowercase j

k

&#107;

 

Lowercase k

l

&#108;

 

Lowercase l

m

&#109;

 

Lowercase m

n

&#110;

 

Lowercase n

o

&#111;

 

Lowercase o

p

&#112;

 

Lowercase p

q

&#113;

 

Lowercase q

r

&#114;

 

Lowercase r

s

&#115;

 

Lowercase s

t

&#116;

 

Lowercase t

u

&#117;

 

Lowercase u

v

&#118;

 

Lowercase v

w

&#119;

 

Lowercase w

x

&#120;

 

Lowercase x

y

&#121;

 

Lowercase y

z

&#122;

 

Lowercase z

{

&#123;

 

opening brace

kapcsos zárójel nyit

|

&#124;

 

vertical bar

elválasztójel

}

&#125;

 

closing brace

kapcsos zárójel zár

~

&#126;

&tilde;

equivalency sign - tilde

hasonló&#127;

 

Not defined 

ismeretlen

&#128;

 

Euro

euro



&#129;

 

Unknown

ismeretlen

&#130;

&sbquo;

Single low-quote

egyes alsó idézőjel

ƒ

&#131;

 

Function symbol

funkció jel

&#132;

&dbquo;

Double low-quote

dupla alsó idézőjel

&#133;

 

Elipsis

 

&#134;

&dagger;

Dagger

 

&#135;

&Dagger;

Double dagger

 

ˆ

&#136;

 

Hatchek

 

&#137;

&permil;

Per million symbol

ezrelék

Š

&#138;

 

Capital esh

 

&#139;

&lsaquo;

Left single angle quote

 

Œ

&#140;

 

OE ligature

 

?

&#141;

 

Unknown

 

Ž

&#142;

 

Capital ž

 

?

&#143;

 

Unknown

 



&#144;

 

Unknown

 

&#145;

&lsquo;

Left single-quote

 

&#146;

&rsquo;

Right single-quote

 

&#147;

&ldquo;

Left double-quote

 

&#148;

&rdquo;

Right double-quote

 

&#149;

 

Small bullet

 

&#150;

&ndash;

En dash

 

&#151;

&mdash;

Em dash

 

˜

&#152;

&tilde

Tilde

 

&#153;

&trade;

Trademark

 

š

&#154;

 

Lowercase esh

 

&#155;

&rsaquo;

Right single angle quote

 

œ

&#156;

 

oe ligature

 

?

&#157;

 

Unknown

 

ž

&#158;

 

Lowercase ž

 

Ÿ

&#159;

&Yuml;

Uppercase y-umlaut

 

 

&#160;

&nbsp;

non-breaking space

szóköz, sortörés tiltás 

¡

&#161;

&iexcl;

inverted exclamation mark

fordított idézőjel

¢

&#162;

&cent;

cent sign

dollárcent

£

&#163;

&pound;

pound sign

angol ont

¤

&#164;

&curren;

currency sign

 

¥

&#165;

&yen;

yen sign

japán jen

¦

&#166;

&brvbar;

broken vertical bar

függőleges vonal

§

&#167;

&sect;

section sign

paragrafus

¨

&#168;

&uml;

spacing diaeresis - umlaut

dupla ékezet (ä)

©

&#169;

&copy;

copyright sign

szerzői jog jel

ª

&#170;

&ordf;

feminine ordinal indicator

 

«

&#171;

&laquo;

left double angle quotes

 

¬

&#172;

&not;

not sign

 

­

&#173;

&shy;

soft hyphen

feltételes kötőjel

®

&#174;

&reg;

registered trade mark sign

védjegy jele

¯

&#175;

&macr;

spacing macron - overline

föléhúzás jel

°

&#176;

&deg;

degree sign

fok

±

&#177;

&plusmn;

plus-or-minus sign

plusz-mínusz jel

²

&#178;

&sup2;

superscript two - squared

 

³

&#179;

&sup3;

superscript three - cubed

 

´

&#180;

&acute;

acute accent - spacing acute

 

µ

&#181;

&micro;

micro sign

mikro jel

&#182;

&para;

pilcrow sign - paragraph sign

sorvége jel

·

&#183;

&middot;

middle dot - Georgian comma

közép pont

¸

&#184;

&cedil;

spacing cedilla

 

¹

&#185;

&sup1;

superscript one

 

º

&#186;

&ordm;

masculine ordinal indicator

 

»

&#187;

&raquo;

right double angle quotes

 

¼

&#188;

&frac14;

fraction one quarter

negyed

½

&#189;

&frac12;

fraction one half

fél

¾

&#190;

&frac34;

fraction three quarters

háromnegyed

¿

&#191;

&iquest;

inverted question mark

fordított kérdőjel

À

&#192;

&Agrave;

latin capital letter A with grave

 

Á

&#193;

&Aacute;

latin capital letter A with acute

 

Â

&#194;

&Acirc;

latin capital letter A with circumflex

 

Ã

&#195;

&Atilde;

latin capital letter A with tilde

 

Ä

&#196;

&Auml;

latin capital letter A with diaeresis

 

Å

&#197;

&Aring;

latin capital letter A with ring above

 

Æ

&#198;

&AElig;

latin capital letter AE

 

Ç

&#199;

&Ccedil;

latin capital letter C with cedilla

 

È

&#200;

&Egrave;

latin capital letter E with grave

 

É

&#201;

&Eacute;

latin capital letter E with acute

 

Ê

&#202;

&Ecirc;

latin capital letter E with circumflex

 

Ë

&#203;

&Euml;

latin capital letter E with diaeresis

 

Ì

&#204;

&Igrave;

latin capital letter I with grave

 

Í

&#205;

&Iacute;

latin capital letter I with acute

 

Î

&#206;

&Icirc;

latin capital letter I with circumflex

 

Ï

&#207;

&Iuml;

latin capital letter I with diaeresis

 

Ð

&#208;

&ETH;

latin capital letter ETH

 

Ñ

&#209;

&Ntilde;

latin capital letter N with tilde

 

Ò

&#210;

&Ograve;

latin capital letter O with grave

 

Ó

&#211;

&Oacute;

latin capital letter O with acute

 

Ô

&#212;

&Ocirc;

latin capital letter O with circumflex

 

Õ

&#213;

&Otilde;

latin capital letter O with tilde

 

Ö

&#214;

&Ouml;

latin capital letter O with diaeresis

 

×

&#215;

&times;

multiplication sign

szorzás jel

Ø

&#216;

&Oslash;

latin capital letter O with slash

 

Ù

&#217;

&Ugrave;

latin capital letter U with grave

 

Ú

&#218;

&Uacute;

latin capital letter U with acute

 

Û

&#219;

&Ucirc;

latin capital letter U with circumflex

 

Ü

&#220;

&Uuml;

latin capital letter U with diaeresis

 

Ý

&#221;

&Yacute;

latin capital letter Y with acute

 

Þ

&#222;

&THORN;

latin capital letter THORN

 

ß

&#223;

&szlig;

latin small letter sharp s - ess-zed

 

à

&#224;

&agrave;

latin small letter a with grave

 

á

&#225;

&aacute;

latin small letter a with acute

 

â

&#226;

&acirc;

latin small letter a with circumflex

 

ã

&#227;

&atilde;

latin small letter a with tilde

 

ä

&#228;

&auml;

latin small letter a with diaeresis

 

å

&#229;

&aring;

latin small letter a with ring above

 

æ

&#230;

&aelig;

latin small letter ae

 

ç

&#231;

&ccedil;

latin small letter c with cedilla

 

è

&#232;

&egrave;

latin small letter e with grave

 

é

&#233;

&eacute;

latin small letter e with acute

 

ê

&#234;

&ecirc;

latin small letter e with circumflex

 

ë

&#235;

&euml;

latin small letter e with diaeresis

 

ì

&#236;

&igrave;

latin small letter i with grave

 

í

&#237;

&iacute;

latin small letter i with acute

 

î

&#238;

&icirc;

latin small letter i with circumflex

 

ï

&#239;

&iuml;

latin small letter i with diaeresis

 

ð

&#240;

&eth;

latin small letter eth

 

ñ

&#241;

&ntilde;

latin small letter n with tilde

 

ò

&#242;

&ograve;

latin small letter o with grave

 

ó

&#243;

&oacute;

latin small letter o with acute

 

Ó

&#211;

&Oacute;

latin capital letter O with acute

 

ô

&#244;

&ocirc;

latin small letter o with circumflex

 

õ

&#245;

&otilde;

latin small letter o with tilde

 

ö

&#246;

&ouml;

latin small letter o with diaeresis

 

Ö

&#214;

&Ouml;

latin capital letter O with diaeresis

 

ő

&#337;

&odblac;

latin small letter o with double acute

 

Ő

&#336;

&Odblac;

latin capital letter O With double acute

 

÷

&#247;

&divide;

division sign

divízió jel

ø

&#248;

&oslash;

latin small letter o with slash

 

ù

&#249;

&ugrave;

latin small letter u with grave

 

ú

&#250;

&uacute;

latin small letter u with acute

 

û

&#251;

&ucirc;

latin small letter u with circumflex

 

ü

&#252;

&uuml;

latin small letter u with diaeresis

 

Ü

&#220;

&Uuml;

latin capital letter U with diaeresis

 

ű

&#369;

&udblac;

latin small letter u with double acute

 

Ű

&#368;

&Udblac;

latin capital letter U with double acute

 

ý

&#253;

&yacute;

latin small letter y with acute

 

þ

&#254;

&thorn;

latin small letter thorn

 

ÿ

&#255;

&yuml;

latin small letter y with diaeresis

 


Keresendő Szimbólum, HTML Számkód, HTML Betűkód, Leírás (angol), Leírás (magyar):